English version coming soon


Εκπόνηση ολοκληρωμένου προγράμματος για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην Κέρκυρα

Πελάτης : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας

Χρονολογία Ανάληψης : 11/5/2010

Χρονολογία Ολοκλήρωσης : 11/11/2010

Διάρκεια : 6 μήνες

Περιγραφή :

Στόχος του έργου είναι η προετοιμασία ενός προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπτυξης για τον αγροτουρισμό στην Κέρκυρα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.

  • να αποτελέσει βασικό στήριγμα της τοπικής οικονομίας της υπαίθρου με στόχο τη σφαιρική κοινωνικο-οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη,
  • να  αξιοποιήσει τοπικούς πόρους και προϊόντα (πχ. λάδι, κρασί, μέλι, χειροτεχνίες και άλλα τοπικά προϊόντα),
  • να έχει δυνατότητα ενσωμάτωσης στον κοινωνικο-οικονομικό ιστό του τόπου, ενεργοποιώντας το τοπικό δυναμικό,
  • να συντελέσει στη διατήρηση της αυθεντικότητας και της ιδιαιτερότητας του νησιού, 
  • να προστατεύει το περιβάλλον και γενικά την αρμονία του ως στοιχεία πολύτιμα για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη,
  • να επιτύχει  καλύτερη διασπορά τουριστών στο χώρο και στο χρόνο,
  • να στηρίζεται στην υψηλή ποιότητα του τουριστικού προϊόντος (που δεν συμπίπτει με τη πολυτέλεια) και όχι στη ποσοτική αύξηση των τουριστών.

Ο στόχος θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη διαδρομών που θα περιέχουν στοιχεία όπως:

Ø Δημιουργία παραδοσιακών ξενώνων.

Ø Ανάδειξη και σήμανση περιπατητικών μονοπατιών.

Ø Δημιουργία πολιτιστικών και ιστορικών διαδρομών.

Ø Προώθηση θρησκευτικού τουρισμού μέσω των μοναστηριών.

Ø Δημιουργία φυσικών πάρκων.

Ø Δημιουργία συνεδριακών κέντρων είτε αυτόνομα σε παραδοσιακά τουριστικά καταλύματα είτε σε συνδυασμό με αθλητικά κέντρα.

Ø Δημιουργία δικτύου πάρκων ή προστατευομένων φυσικών πάρκων.

Ø Προώθηση οικολογικού τουρισμού.

Ø Δημιουργία δικτύου ποδηλατικών διαδρομών

Ø Δημιουργία οργανωμένων χώρων αναψυχής / άθλησης και περιπάτου και άλλες συνοδευτικές δραστηριότητες (π.χ. ορειβασία, αναρρίχηση, ορεινό αλεξίπτωτο κ.λπ.).

Ø Προώθηση αθλητικού τουρισμού (π.χ. διενέργεια αγώνων ποδηλάτου και μοτοσικλέτας).

Ø Δημιουργία ενός εξειδικευμένου θεματικά Πολιτιστικού Δικτύου το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με το Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων άλλα και με τα άλλα δίκτυα πολιτιστικής επικοινωνίας της χώρας αλλά και του εξωτερικού.

Ø Ανάδειξη και οργάνωση τοπικών περιφερειακών τουριστικών διαδρομών με βάση θεματικά οργανωμένες πολιτιστικές δραστηριότητες γύρω από τις επιλεγμένους οικισμούς - κόμβους του Δικτύου.

Ø Ανάδειξη μνημείων σε σύγχρονους και οργανωμένους πόλους έλξης επισκεπτών.

Ø Συντήρηση και αναστήλωση πολιτισμικών μνημείων  με στόχο την επαναλειτουργία τους και την ανάπτυξη σ’ αυτούς σύγχρονων πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Ø Αξιοποίηση και ανάδειξη των λιμναίων οικοσυστημάτων και λιμνοθαλασσών

Ø Αναβίωση και προβολή παραδοσιακών και λοιπών εκδηλώσεων του νομού

Ø Διαμόρφωση χώρων περιπάτου, θέας και αναψυχής

Ø Δημιουργία τουριστικών περιπτέρων

Ø Αξιοποίηση σπηλαίων

Ø Δημιουργία παρατηρητηρίων πουλιών

Ø Ανάδειξη ορεινών και παραδοσιακών χωριών

Τα παραπάνω στοιχεία θα διερευνηθούν και θα εξειδικευτούν περαιτέρω ως προς την οικονομική τους βιωσιμότητα και την κοινωνική τους εφικτότητα – σκοπιμότητα – ρεαλιστικότητα και θα γίνουν προτάσεις υλοποίησης από τους αρμόδιους φορείς της δημόσιας ή/και της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Οι τουριστικές διαδρομές που θα προταθούν θα αφορούν τις αγροτικές περιοχές του Νομού Κέρκυρας που δεν έχουν ανεπτυγμένο μαζικό τουρισμό  και θα αναλύονται:

o   ανά γεωγραφική περιοχή του νομού Κέρκυρας (Βοράς, Όρος, Μέση, Νότος, Παξοί και Διαπόντια) ή

o   ανά θεματική ενότητα ανάλογη με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νομού, όπως: λάδι, κρασί, πολιτισμός, οικοσυστήματα, μονοπάτια, κλπ.

Με το πέρας της μελέτης ο Ανάδοχος θα καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις δράσεων οι οποίες θα αποτυπωθούν σε μια τελική έκθεση συνοδευμένη από ένα ή περισσότερα τεχνικά δελτία προς την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας.

Επιστροφή / Αρχική σελίδα

Έργα Περιφερειακής Ανάπτυξης
Προετοιμασία και υποβολή σχεδίων τοπικών προγραμμάτων στα πλαίσια του Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader+
Τεχνικός Σύμβουλος για υποβολή πρότασης στα πλαίσια της προκήρυξης των Δομών Στήριξης του Υπουργείου Γεωργίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006
Λοιπά έργα
Σύμβουλος Διαχείρισης της Μονάδας Εμψύχωσης Δικτύου Εθνικού Προγράμματος Leader II
Συμμετοχή στη μελέτη ανάδειξης εκβολών Καλαμά και παράκτιας περιοχής Σαγιάδας (Ν. Θεσπρωτίας)
 
© 2004 Created by ARTAXIA All Rights Reserved