English version coming soon


Μελέτη των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τους αλιευτικούς ελέγχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, Vigo, Ισπανία.

Η Lamans σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων MRAG κέρδισε το διαγωνισμό 2010 / S 110-166084 για την διεξαγωγή «μελέτης σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν τους αλιευτικούς ελέγχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση», που προκήρυξε η Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (CFCA).

Η CFCA είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που ιδρύθηκε το 2005 για να οργανώσει τον επιχειρησιακό συντονισμό ελέγχου και επιθεώρησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων από τα Kράτη Mέλη και να τα βοηθήσει να συνεργάζονται, ούτως ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή της. Η CFCA εδρεύει στην πόλη Vigo της Ισπανίας.

Στην εναρκτήρια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου, 2010, συζητήθηκε η γενική προσέγγιση και διευκρινίστηκαν οι λεπτομέρειες της υποβολής εκθέσεων και επικοινωνίας.


Η μελέτη θα υλοποιηθεί μέσω πέντε ενοτήτων:

Ι. Βόρεια Θάλασσα: Βέλγιο, Δανία, Γερμανία και Ολλανδία.

II. Βαλτική Θάλασσα: Εσθονία, Φινλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και Σουηδία.

III. Δυτικός Ατλαντικός: Γαλλία, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο.

IV. Δυτική Μεσόγειος: η Ιταλία, η Μάλτα, η Σλοβενία και η Ισπανία.

V. Ανατολική Μεσόγειος: Βουλγαρία, Κύπρος, Ελλάδα και Ρουμανία

H Lamans θα αναλάβει τις ενότητες IV και V (Ανατολική και Δυτική Μεσόγειο).

Το έργο θα πραγματοποιηθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών.

Φωτογραφία από τη συνάντηση

Επιστροφή / Αρχική σελίδα

Διεθνή έργα
SPARTACUS
SFP ACP/OCT
Joint Inspection Structure
Η LAMANS S.A. σε συνεργασία με την AGRER (Βέλγιο) και την JCP (Ιταλία) έχουν λάβει επιχορήγηση ύψους € 667.250 για μια σύμβαση υπηρεσιών που αφορά “Τεχνική Βοήθεια στον Ποιοτικό Έλεγχο Ψαριών – Υποστήριξη στην Αρμόδια Αρχή στην Υεμένη
Πρόγραμμα για την εφαρμογή ενός διοικητικού σχεδίου αλιείας για τη Λίμνη Βικτώρια
FISHTRAIN
IMAS FISH
Άλλα διεθνή έργα
Σύμβουλος Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος για την Αειφόρο διαχείριση των παράκτιων ζωνών των χωρών του Ινδικού Ωκεανού
Εκπόνηση Μελέτης που θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις από την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στο Μπανγκλαντές
Μελέτη πεδίου για την αξιολόγηση ορισμένων μέτρων μείωσης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων χελωνών στην αλιεία με παραγάδι επιφανείας
South Sinai Regional Development Programme (SSRDP)
Elaboration of a Plan for the Surveillance of environmental Contaminants of the Fisheries Sector of Benin, Cameroun and Togo
Evaluation of the Amelioration of the sanitary status of the fisheries products in Gabon
Evaluation of the needs and conditions of the Guinea Bissau Competent Authority
Συμβόλαιο Πλαισίου με την Ε.Ε. για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου LOT 1
Shaping a European Community Plan of Action for Seabirds
Regional social and economic impacts of change in fisheries-dependent communities
Feasibility Study for Technical Assistance Programme in the Egyptian Aquaculture Sector, focusing on the marine component
Framework Programme: “Scientific advice and other services for the implementation of the common fisheries policy in the Mediterranean Sea” LOT1 (MARE/2009/05)
Rapid Assessments on selected Greek Fisheries
Framework Programme: “Scientific Advice And Other Services For The Implementation Of The Common Fisheries Policy In The Mediterranean Sea” Lot1 (MARE/2009/05). Specific Contract No.3.
Implementation of articles 8, 9, 10, and 19 (§ 2a and 2b) of the Marine Strategy Framework-Directive (2008/56/ΕC) in the marine waters of Cyprus
Costs and benefits arising from the establishment of maritime zones in the Mediterranean Sea (MARE/2010/05)
Impact Assessment of Discard Reducing Policies (FISH 2006/09- LOT 4, Specific Contract 9)
“Study on information systems supporting fisheries controls in the European Union” (CFCA/2010/B/02)
Evaluation and impact assessment activities of the Common Fisheries Policy (CFP) for the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (LOT 2)
Design, Construction, Supervision and Handing Over of Marine Hatchery Complex as well as the delivery of recirculation units and water intake and treatment equipment for the “Sheikh Khalifa Bin Zayed Centre For Marine Research, Um Al Quwain”
 
© 2004 Created by ARTAXIA All Rights Reserved