English version coming soon


Η LAMANS S.A. σε συνεργασία με την AGRER (Βέλγιο) και την JCP (Ιταλία) έχουν λάβει επιχορήγηση ύψους € 667.250 για μια σύμβαση υπηρεσιών που αφορά “Τεχνική Βοήθεια στον Ποιοτικό Έλεγχο Ψαριών – Υποστήριξη στην Αρμόδια Αρχή στην Υεμένη

Η LAMANS Management Services σε συνεργασία με την  AGRER (Βέλγιο)  και την  JCP (Ιταλία) έχουν λάβει επιχορήγηση ύψους € 667.250 για μια σύμβαση υπηρεσιών που αφορά  “Τεχνική Βοήθεια στον Ποιοτικό Έλεγχο Ψαριών – Υποστήριξη στην Αρμόδια Αρχή στην Υεμένη”.

Σκοπός της συγκεκριμένης σύμβασης είναι:

  • Να βοηθήσει τις Αρμόδιες Αρχές της Υεμένης να ενισχύσουν τις ικανότητές τους στον Ποιοτικό Έλεγχο των Ψαριών, παρέχοντάς τους τεχνική βοήθεια και κατάρτιση για το ενδιαφερόμενο προσωπικό, ιδιαίτερα σε επιθεωρητές και εργαστηριακό προσωπικό.
  • Να βοηθήσει τους managers των αλιευτικών βιομηχανιών να εξασφαλίσουν ποιότητα και να βελτιώσουν τα εσωτερικά τους συστήματα παρέχοντάς τους τεχνική βοήθεια και κατάρτιση στην οργάνωση και στην εφαρμογή της Ανάλυσης κινδύνου και Κρίσιμου Ελέγχου (HACCP) καθώς και στην βελτίωση των μέτρων υγιεινής που χρησιμοποιούνται από τους αλιείς στις διάφορες περιοχές.

Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τις Αρμόδιες Αρχές να αναπτύξουν ικανότητες έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Ε.Ε. για τις απεριόριστες εξαγωγές των φρέσκων ψαριών και των προϊόντων τους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθώς και να καθιερώσουν ένα αξιόπιστο, λειτουργικό και βιώσιμο σύστημα παρακολούθησης ισοδύναμο με την αρμοδιότητα της Ε.Ε, που παρέχει και εγγυάται υψηλή αξία στον τομέα των ψαριών που προέρχονται αποό την παραδοσιακή αλιεία.

Επιπλέον το πρόγραμμα θα δώσει συμβουλές στους QA managers της αλιευτικής βιομηχανίας να βελτιώσουν  τα εσωτερικά τους QA συστήματα, συμπεριλαμβανομένου και της κατάρτισης στην οργάνωση και την  εφαρμογή του  HACCP.  Αυτό θα περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες για να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτές να βελτιώσουν τα μέτρα υγιεινής που χρησιμοποιούνται από τους αλιείς στις διάφορες περιοχές.

Οι σύμβουλοι που απαιτούνται για το έργο θα πρέπει να συνεργαστούν στενά με   την κυβέρνηση της Υεμένης, ιδιαίτερα το Υπουργείο Αλιευτικού Πλούτου, τη μονάδα συντονισμού στο Aden, τους δικαιούχους του προγράμματος, την αντιπροσωπεία της Ε.Ε στην Ιορδανία καθώς επίσης και  με άλλα σχετικά πρόσωπα με την προτεινόμενη σύμβαση.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 22 μήνες.

 

From left to right: Dr. George Triantaphyllidis (Manager, LAMANS), Eng. Mai Adnan Abdullah, Expert in Fish Quality Control Laboratories, Mr. Adel Sayed Ahmed, Expert in Sanitary Control in Fishery Products and Dr. Omar A. Subeih Director General FRMCP Ministry Fish Wealth, Yemen.

The Yemeni Minister of Fish Wealth during the kick off meeting on 16/10/2008 in Sana’a.

Our team of experts with Dr. Rashid, Deputy of the Director General FRMCP, Ministry Fish Wealth.

From left to right: Eng. Saleh Al Mashhour, Mr. Ahmed Abour (Manager of the Quality Control Laboratory in Aden), Mr. Adel Sayed Ahmed and Eng. Mai Adnan Abdullah.

Επιστροφή / Αρχική σελίδα

Διεθνή έργα
SPARTACUS
SFP ACP/OCT
Joint Inspection Structure
Πρόγραμμα για την εφαρμογή ενός διοικητικού σχεδίου αλιείας για τη Λίμνη Βικτώρια
FISHTRAIN
IMAS FISH
Άλλα διεθνή έργα
Σύμβουλος Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος για την Αειφόρο διαχείριση των παράκτιων ζωνών των χωρών του Ινδικού Ωκεανού
Εκπόνηση Μελέτης που θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις από την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στο Μπανγκλαντές
Μελέτη πεδίου για την αξιολόγηση ορισμένων μέτρων μείωσης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων χελωνών στην αλιεία με παραγάδι επιφανείας
South Sinai Regional Development Programme (SSRDP)
Elaboration of a Plan for the Surveillance of environmental Contaminants of the Fisheries Sector of Benin, Cameroun and Togo
Evaluation of the Amelioration of the sanitary status of the fisheries products in Gabon
Evaluation of the needs and conditions of the Guinea Bissau Competent Authority
Συμβόλαιο Πλαισίου με την Ε.Ε. για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου LOT 1
Shaping a European Community Plan of Action for Seabirds
Μελέτη των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τους αλιευτικούς ελέγχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, Vigo, Ισπανία.
Regional social and economic impacts of change in fisheries-dependent communities
Feasibility Study for Technical Assistance Programme in the Egyptian Aquaculture Sector, focusing on the marine component
Framework Programme: “Scientific advice and other services for the implementation of the common fisheries policy in the Mediterranean Sea” LOT1 (MARE/2009/05)
Rapid Assessments on selected Greek Fisheries
Framework Programme: “Scientific Advice And Other Services For The Implementation Of The Common Fisheries Policy In The Mediterranean Sea” Lot1 (MARE/2009/05). Specific Contract No.3.
Implementation of articles 8, 9, 10, and 19 (§ 2a and 2b) of the Marine Strategy Framework-Directive (2008/56/ΕC) in the marine waters of Cyprus
Costs and benefits arising from the establishment of maritime zones in the Mediterranean Sea (MARE/2010/05)
Impact Assessment of Discard Reducing Policies (FISH 2006/09- LOT 4, Specific Contract 9)
“Study on information systems supporting fisheries controls in the European Union” (CFCA/2010/B/02)
Evaluation and impact assessment activities of the Common Fisheries Policy (CFP) for the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (LOT 2)
Design, Construction, Supervision and Handing Over of Marine Hatchery Complex as well as the delivery of recirculation units and water intake and treatment equipment for the “Sheikh Khalifa Bin Zayed Centre For Marine Research, Um Al Quwain”
 
© 2004 Created by ARTAXIA All Rights Reserved