English version coming soon


Μελέτη πεδίου για την αξιολόγηση ορισμένων μέτρων μείωσης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων χελωνών στην αλιεία με παραγάδι επιφανείας

Πελάτης : Γενική Διεύθυνση Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων

Έτος ανάληψης : 26/07/2007

Διάρκεια : 20 μήνες

Η LAMANS μαζί με την MRAG και την AZTi Tecnalia κέρδισαν το έργο FISH/2005/28 μία μελέτη πεδίου  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσωπούμενη από τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων. Στόχος της μελέτης είναι η αξιολόγηση συνδυασμών αγκιστριού και εξοπλισμού αλιείας που μειώνουν σημαντικά τα παρεμπιπτόντα αλιεύματα θαλάσσιων χελωνών ενώ επιτρέπουν τη βιώσιμη αλιεία εμπορικών ειδών.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη πειραματικής αλιείας σε εμπορικά σκάφη στον Ατλαντικό και τη Μεσόγειο στο πλαίσιο πειραματικού σχεδιασμού που θα επιτρέπει τον υπολογισμό των αλιευμάτων και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων με διαφορετικούς συνδυασμούς αγκιστριού, μεγέθους και είδους δολώματος και εξοπλισμού. Ο πειραματικός σχεδιασμός θα πρέπει, επίσης, να επιτρέπει τον ακριβή υπολογισμό των ποσοστών των αλιευμάτων και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Το τελικό προϊόν θα περιλαμβάνει, επίσης, κατάλογο συστάσεων για τη μείωση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων χελωνών κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπεται η βιώσιμη αλιεία άκρως μεταναστευτικών ειδών.

Στόχος της μελέτης είναι να αξιολογηθεί η δυνατότητα εφαρμογής και οι συνέπειες μερικών τεχνικών αλλαγών σε διαδικασίες αλιείας που έχουν παρουσιάσει ήδη θετικά αποτελέσματα στη μείωση σύλληψης θαλάσσιων χελωνών στην αλιεία με παραγάδι.

Μέσω των κατάλληλα σχεδιασμένων δοκιμών στη θάλασσα, η μελέτη θα στοχεύσει στην αξιολόγηση των συνεπειών της χρήσης διαφορετικών αγκιστριών και δολωμάτων στη σύνθεση σύλληψης συγκριτικά με τα αγκίστρια και τα  δολώματα γενικά σε λειτουργία αυτή τη στιγμή στην αλιεία με παραγάδι που πραγματοποιείται από τα σκάφη της ΕΕ με αρχικό στόχο τους ξιφίες στον Ατλαντικό και στη Μεσόγειο.

Με τη μελέτη αυτή θα ελεγχθούν οι διαφορετικοί συνδυασμοί αγκιστριών και δολωμάτων και η επίδρασή τους στη σύλληψη των θαλάσσιων χελωνών και ψαριών, αλλά και σε όλα τα άλλα είδη που πιάνονται (όπως για παράδειγμα καρχαρίες ή πουλιά). Η μελέτη πρέπει επίσης να επιτρέψει τις λειτουργικές συνέπειες, είτε θετικές είτε αρνητικές, τέτοιων τεχνικών αλλαγών και να προσφέρει όπου είναι δυνατόν μερικές πρακτικές λύσεις στις πιθανές τεχνικές δυσκολίες.

Οι εταίροι θα πρέπει να προετοιμάσουν και να πραγματοποιήσουν τις υπαίθριες δοκιμές σύμφωνα με τους στόχους και τον καθορισμό αρμοδιοτήτων της μελέτης. Η μελέτη θα βασιστεί σε ένα πειραματικό σχέδιο και ένα λεπτομερές επιστημονικό πρωτόκολλο που παρουσιάζονται κατά τρόπο περιεκτικό και που δικαιολογούνται πλήρως στην προσφορά της. Στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση των δοκιμών, ο ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι χελώνες που πιάνονται κατά τη διάρκεια των δοκιμών είναι ακόμα ζωντανές χειρίζονται και απελευθερώνονται με έναν τρόπο που θα εξασφάλιζε υψηλότερο ποσοστό επιβίωσης. Οι υπαίθριες δοκιμές αφορούν πρώτιστα την αλιεία ξιφιών που διευθύνεται από τους στόλους της ΕΕ χρησιμοποιώντας παραγάδι επιφάνειας στον Ατλαντικό και Μεσόγειο (Η Lamans θα είναι υπεύθυνη για την Κεντρική και την Ανατολική Μεσόγειο).

Η μελέτη πρέπει να προάγει όσο το δυνατόν περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων και των επαγγελματιών ψαράδων: η συνεργασία των τελευταίων συστήνεται ιδιαίτερα γιατί θα συμβάλει στην καλύτερη προετοιμασία και τη διεξαγωγή της μελέτης.  

Μία νέα ιστοσελίδα με θέμα τον περιορισμό των τυχαίων συλλήψεων θαλάσσιων χελωνών σε παραγάδια αλιείας ξιφία είναι πλέον διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.mrag.co.uk/turtle

Επιστροφή / Αρχική σελίδα

Διεθνή έργα
SPARTACUS
SFP ACP/OCT
Joint Inspection Structure
Η LAMANS S.A. σε συνεργασία με την AGRER (Βέλγιο) και την JCP (Ιταλία) έχουν λάβει επιχορήγηση ύψους € 667.250 για μια σύμβαση υπηρεσιών που αφορά “Τεχνική Βοήθεια στον Ποιοτικό Έλεγχο Ψαριών – Υποστήριξη στην Αρμόδια Αρχή στην Υεμένη
Πρόγραμμα για την εφαρμογή ενός διοικητικού σχεδίου αλιείας για τη Λίμνη Βικτώρια
FISHTRAIN
IMAS FISH
Άλλα διεθνή έργα
Σύμβουλος Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος για την Αειφόρο διαχείριση των παράκτιων ζωνών των χωρών του Ινδικού Ωκεανού
Εκπόνηση Μελέτης που θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις από την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στο Μπανγκλαντές
South Sinai Regional Development Programme (SSRDP)
Elaboration of a Plan for the Surveillance of environmental Contaminants of the Fisheries Sector of Benin, Cameroun and Togo
Evaluation of the Amelioration of the sanitary status of the fisheries products in Gabon
Evaluation of the needs and conditions of the Guinea Bissau Competent Authority
Συμβόλαιο Πλαισίου με την Ε.Ε. για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου LOT 1
Shaping a European Community Plan of Action for Seabirds
Μελέτη των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τους αλιευτικούς ελέγχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, Vigo, Ισπανία.
Regional social and economic impacts of change in fisheries-dependent communities
Feasibility Study for Technical Assistance Programme in the Egyptian Aquaculture Sector, focusing on the marine component
Framework Programme: “Scientific advice and other services for the implementation of the common fisheries policy in the Mediterranean Sea” LOT1 (MARE/2009/05)
Rapid Assessments on selected Greek Fisheries
Framework Programme: “Scientific Advice And Other Services For The Implementation Of The Common Fisheries Policy In The Mediterranean Sea” Lot1 (MARE/2009/05). Specific Contract No.3.
Implementation of articles 8, 9, 10, and 19 (§ 2a and 2b) of the Marine Strategy Framework-Directive (2008/56/ΕC) in the marine waters of Cyprus
Costs and benefits arising from the establishment of maritime zones in the Mediterranean Sea (MARE/2010/05)
Impact Assessment of Discard Reducing Policies (FISH 2006/09- LOT 4, Specific Contract 9)
“Study on information systems supporting fisheries controls in the European Union” (CFCA/2010/B/02)
Evaluation and impact assessment activities of the Common Fisheries Policy (CFP) for the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (LOT 2)
Design, Construction, Supervision and Handing Over of Marine Hatchery Complex as well as the delivery of recirculation units and water intake and treatment equipment for the “Sheikh Khalifa Bin Zayed Centre For Marine Research, Um Al Quwain”
 
© 2004 Created by ARTAXIA All Rights Reserved